اسپانسر پست

اسپانسر پست نوعی بک لینک تک صفحه ای دائمی به شمار می رود. در این روش در پایین پست های منتشر شده در رسانه های مجموعه ایران رادا یک کادری قرار می گیرد که لینک شما به صورت فالو در آن قرار خواهد گرفت. این لینک به صورت دائمی در این پست خواهد ماند.

لینک شما در 200 پست

750

هزار تومان

تحویل 30 روز

لینک شما در 100  پست

400

هزار تومان

تحویل 15 روز

لینک شما در 50  پست

220

هزار تومان

تحویل 7 روز

لینک شما 20 پست

95

هزار تومان

تحویل 3 روز

لینک شما 10 پست

50

هزار تومان

تحویل 3 روز

.

بستن